Renovatie 'Angels of Light School' in Haïti

nieuwTij - School voor Zelfontwikkeling en Wijsheid

( Ik kom in actie! )

Participant page closed You can't donate anymore
from € 24.693 (81%)

NieuwTij is een school voor zelfontwikkeling en wijsheid voor mensen in verschillende levensfasen in onze maatschappij. Wij houden ons bezig met overdracht van inzichten en methoden die mensen dichterbij innerlijke rust brengen. Je kunt daarbij denken aan trainingen, retraites en coaching. We denken als school een belangrijke bijdrage te leveren in een wereld waar deadlines, competitie, succes sturende begrippen zijn.

Vrede en tevredenheid begint met vrede in jezelf. Dat begint op individueel niveau, voor de mensen die ons bezoeken. Maar ook breder en in maatschappelijke context is dat van belang. Mensen die innerlijke rust kennen en tevredenheid, krijgen als vanzelf meer ruimte voor de ander. Het ervaren van geluk is nauw verbonden met het weten dat je met je zijn en kunnen een bijdrage kunt leveren aan je omgeving, voor de mensen om je heen.

NieuwTij kiest ervoor haar betrokkenheid met het grote geheel vorm te geven door WereldOuders te steunen. Zo zijn onze woorden verbonden met wat we doen. Scholing en ontwikkeling binnen de westerse cultuur is onze kwaliteit. We kiezen in deze geest voor de renovatie van een centrum van ontwikkeling in de nieuwe wereld: de ‘Angels of Light School’ in Haïti. Daarmee onderstrepen we het belang dat we hechten aan scholing en ontwikkeling.
 
Het project in Haiti is opgestart na de aardbeving in 2010. Eerst werd er onderwijs gegeven in tenten, daarna in containers en tegenwoordig is er een school gebouwd, die onderwijs biedt aan 900 kinderen. Er is ook een kleuterschool waar 186 kinderen les krijgen. Dagelijks komen de 900 kinderen uit de nabijgelegen tentenkampen en armste wijken naar de school. De kinderen krijgen een schooluniform, schoolmateriaal, schoolboeken en elke dag een voedzame maaltijd. Sinds de bouw van de school is er weinig aan onderhoud gedaan. Daarom is er renovatie van de school op veel terreinen noodzakelijk, zoals aan de elektronische systemen en het gebouw dat zowel van binnen als van buiten geschilderd moet worden. 

Nieuwtij draagt de kosten voor 80%, helpt u mee het resterende bedrag aan te vullen?

U kunt ons steunen door middel van een donatie op deze pagina of door mee te doen aan onze programma's.
 
Lieve Janssens & Jan Weeda
Bezoek voor ons programma www.nieuwtij.nl

View all
€ 70 25-06-2018 | 09:52
€ 20.000 15-08-2017 | 11:32