Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Terug naar evenement

Startbedrag: inschrijfkosten en deelname fee
Deelname aan de WereldOuders Challenge is alleen mogelijk indien de deelnemer na inschrijving de €100 inschrijfkosten en €2.300 deelname fee aan WereldOuders heeft betaald. Betaling van de inschrijfkosten €100 gaat per automatisch incasso of iDEAL. Deelnemers kunnen het inschrijfgeld (€100) niet terug vorderen als zij vervolgens besluiten om toch niet deel te nemen aan de tocht.

Deelnemers betalen een totale deelname fee van €2.400 die volledig moet zijn voldaan aan WereldOuders, vóór 1 augustus van het jaar van deelname (je hebt de mogelijkheid om te betalen in twee termijnen).

Fondsenwerving
De deelnemer verbindt zich om daarenboven minimaal €3.500 sponsorbedrag in te zamelen voor Stichting WereldOuders.

Indien en voor zover het sponsorbedrag bedrag op 1 november van het jaar van deelname niet bij elkaar is, neemt de deelnemer contact op met de organisatie van WereldOuders om te overleggen of, en zo ja op welke manier, de deelnemer toch kan meedoen aan de WereldOuders Challenge.

Tocht niet voltooid
Indien en voor zover deelnemers de tocht niet uitrijden, beslist de organisatie van de WereldOuders Challenge in overleg met de persoonlijke sponsors over de bestemming van het toegezegde en betaalde sponsorgeld.

Deelnemers die besluiten te stoppen tijdens de WereldOuders Challenge, melden dit zo snel mogelijk bij WereldOuders.

Als het evenement onverhoopt door overmacht wordt afgelast, is WereldOuders niet aansprakelijk voor de door of namens de deelnemer persoonlijk gemaakte kosten, waaronder in elk geval het inschrijfgeld en de deelname fee zijn inbegrepen.

In geval van ziekte of zodanige blessure als gevolg waarvan deelname niet mogelijk is, kan het sponsorbedrag, tegen overlegging van een medische verklaring, terug gevorderd worden.

Verzekering & annulering
Deelnemers zijn verplicht zelf en voor eigen rekening en risico een ongevallenverzekering en reisverzekering met werelddekking af te sluiten. Het is ook zeer aanbevolen om een verzekering specifiek voor de fiets af te sluiten.

Indien deelnemers verzuimen een adequate verzekering af te sluiten komt dit voor hun eigen risico, WereldOuders kan niet aansprakelijk worden gesteld.

De deelnemer heeft het recht zijn deelname te annuleren door middel van een schriftelijke bevestiging daarvan. In geval van een dergelijke annulering is de deelnemer de volgende bedragen verschuldigd:

  1. Bij annulering tot 101 dagen van tevoren: het inschrijfgeld á €100 en €50 deelname fee.
  2. Bij annulering van 100 tot 61 dagen voor vertrek het inschrijfgeld á €100 en €400 deelname fee.
  3. Bij annulering van 60 tot 46 dagen voor vertrek het inschrijfgeld á €100 en €800 deelname fee.
  4. Bij annulering van 45 tot 22 dagen voor vertrek het inschrijfgeld á €100 en €1000 deelname fee.
  5. Bij annulering vanaf 21 dagen voor vertrek het inschrijfgeld á €100 en de volledige deelname fee van €2.300.

Restitutie is alleen mogelijk met betrekking tot de deelname fee, dit is niet van toepassing op de €100 inschrijfgeld.

Op deze betalings- en annuleringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden is uitsluitend de rechtbank Midden-Nederland bevoegd daar kennis van te nemen tenzij enige dwingendrechtelijke bepaling een andere bevoegde rechtbank aanwijst.