N

Creatieve- en sportactiviteiten in Mexico

Nellie Markus
from €8,000 (97%)

Mijn naam is Nellie Markus en ik ben sinds 2005 betrokken bij WereldOuders. Eerst alleen als donateur maar ik wilde meer doen. Als drama-therapeute weet ik wat creatieve activiteiten, zoals theater, dans, muziek, tekenen en schilderen, betekenen voor kinderen. Deze creatieve vakken helpen de kinderen (traumatische) ervaringen uit hun verleden een plek te geven. Inmiddels zijn er verschillende creatieve activiteiten opgezet in het programma in Mexico. Naast creatieve activiteiten zijn ook sportactiviteiten opgezet. Sport draagt bij aan het zelfvertrouwen van de jongeren, versterkt het teamgevoel en zorgt voor ontspanning. Om al deze activiteiten voort te zetten, zijn er diverse materialen nodig en een vast team docenten die bevoegd zijn om deze activiteiten te begeleiden. Daarom vraag ik uw hulp!

Eens per jaar ga ik naar Mexico om met het lokale team te overleggen over het programma voor het nieuwe seizoen. In samenspraak zoeken we locaties in Mexico om theater- en dansstukken uit te voeren en plekken waar het schilder- en tekenwerk geëxposeerd wordt. Ik doe mee met hun lessen, heb contact met de jongeren en leer de docenten beter kennen, waardoor er een gezamelijke verantwoordelijkheid ontstaat. In Nederland organiseer ik vertoningen van de film 'Limites sin Limete' (theaterstuk gespeeld en geschreven door de jongeren) en exposities/lezingen met het werk van de Mexicaanse jongeren. Vervolgens koppel ik terug aan de docenten en jongeren wat de reacties waren en hoeveel hiermee is opgehaald. Dit zorgt voor een trots gevoel bij de jongeren!

In de zomer- en kerstvakantie zijn er verschillende creatieve- en sportactiviteiten te doen op het terrein van WereldOuders. Om de juiste begeleiding te bieden, worden hiervoor extra docenten ingeschakeld. Dit jaar zijn er vanwege het coronavirus wel een aantal regels opgesteld, zodat iedereen veilig en gezond blijft. Zo is er sprake van social distancing en zijn er extra waterpunten voor het handenwassen. De kinderen kunnen nog steeds de creatieve lessen en sportactiviteiten volgen in kleine groepjes en met voldoende afstand van elkaar.

Met een donatie voor dit project kunnen we materialen kopen voor de creatieve lessen en sportactiviteiten (verf, potloden, danskleding, instrumenten, ballen voor basketbal/voetbal, sportkleding etc.) en de salarissen van de docenten betalen.

Draagt u ook bij aan creatieve lessen en sportactiviteiten in Mexico? Alvast heel veel dank!

Wilt u meer informatie over de creatieve projecten in Mexico? Bezoek dan mijn website.

View all
€235 05-03-2022 | 13:57
€50 22-02-2022 | 23:23 Voor de fantastische inzet van Nellie om een grote groep kansarme kinderen vooruit te helpen!👍🌹🌹🌹
€49.50 03-01-2022 | 14:09 Nog een kunstwerk verkocht van de tentoonstelling die wij voor Creatieve projecten Mexico van Nellie Markus hadden georganiseerd.
€1,500 01-11-2021 | 14:45
€144 02-06-2021 | 15:08 Zoveel passie, kennis, kracht en doorzettingsvermogen!! Het voelt goed een klein steentje te kunnen bijdragen.