In actie voor Wereldouders

Dit is de actie van Marco Voskamp

( Inschrijfgeld WereldOuders Island Challenge | WereldOuders Island Challenge )

van totaal € 3.500 (96%)

Ik draag graag mijn steentje bij aan een betere wereld. Als ouder van 3 kinderen (en een kleinkind) weet ik hoe belangrijk het is om een 'thuis' te hebben en een toekomst.

Stichting WereldOuders geeft structurele hulp aan thuisloze kinderen in Latijns Amerika door ze een stabiele en liefdevolle omgeving te bieden. Naast aandacht en verzorging 'krijgen' kinderen scholing en een vakopleiding zodat zij een beter toekomstperspectief hebben.